Aktuality

Úřední hodiny v době letních prázdnin 2020

Dochází k úpravě středečních úředních hodin. Během července a srpna jsou středeční úřední hodiny pouze do 15,00 hod. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení 2/20 - stavební pozemky

Podmínky prodeje stavebních pozemků jsou uvedeny na úředních deskách. Přihlášky musí být doručeny nejpozději 22.7.2020 do 18:30 hod.

Zápis do Mateřské školy v Bačetíně 2020/2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bačetín stanovuji od 5. 5. do 16. 5. 2020 v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
- zápisy jsou organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
- podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním ve škole po předchozí tel. domluvě s ředitelkou školy (na čísle: 776 230 978) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Podání žádosti:

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost najdete na web stránkách mateřské školy www.ms-bacetin.cz v sekci soubory.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

$1   1.      prohlásí, že je dítě řádně očkované (formulář na stránkách MŠ)

$1   2.      doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Výsledky zápisu:

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Obnovení úředních hodin

V pondělí 4.5. budou obnoveny úřední hodiny Obecního úřadu Bačetín. Pokud je to možné, omezte zde osobní návštěvy. Podání lze podávat e-mailem nebo všeobecné dotazy řešit po telefonu. Při návštěvě oú používejte roušky a dezinfekci rukou, která je připravena na stolečku před kanceláří. 

Čarodějnice 2020

Z důvodu omezení vydaných Vládou ČR se veřejné pálení Čarodějnic u Rotundy ruší. Platí výzva, že kdo pošle starostce fotku s vlastní čarodějnicí u čarodějnice obecní, dostane odměnu :-). Samostaným letům ZDAR!!!

Jste zde: Home Aktuality